Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­päivä Ylellä ti 14.3.

Kokoo­muk­sen puolue­päivä Ylellä ti 14.3.

Julkaistu:

Tiis­taina 14.3. on Kokoo­muk­sen puolue­päivä Ylellä. Kokoo­mus on ensim­mäi­nen puolue, joka osal­lis­tuu kunta­vaa­lei­hin 2017 liit­ty­vään puolue­päi­vään. Puolue­päivä koos­tuu erilai­sista ohjel­mista tele­vi­siossa, radiossa ja verkossa heti aamusta alkaen (maakun­ta­ra­diot, Aamu-tv, radion Ykkö­saamu, Radio Suomen Ajan­ta­sat).

Ilta huipen­tuu klo 20.00 alka­vaan lähe­tyk­seen (TV1), jossa on puheen­joh­ta­jan puhe ylei­sölle ja keskus­te­lua puheesta. Uutis­ten jälkeen klo 21.0021.45 on varsi­nai­sen puheen­joh­ta­ja­ten­tin vuoro, joka tehdään live-ylei­sön edessä.

Alla päivän ohjelma:

7.15 Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen Aamu-tv:ssä Sanna Ukko­lan haas­ta­tel­ta­vana, aiheena kunta­vaa­lit.

7.30 Uuti­set

7.45 Opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­sen haas­tat­telu jatkuu, vuorossa kaksi muiden puoluei­den haas­ta­jaa, jotka esit­tä­vät yhden kysy­myk­sen per haas­taja Grahn-Laaso­selle.

8.00 Uuti­set

8.108.30 Radion Ykkö­saa­mun haas­ta­tel­ta­vana kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

Radion puolella aamun sisäl­töjä ajetaan ulos kello 10 ja 14 Ajan­ta­soissa.

20.00 Yle TV1 Kokoo­muk­sen puolue­päi­vän päälä­he­tys, paikalla 120 hengen live-yleisö.

n. klo 20.10 Valtio­va­rain­mi­nis­teri, puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe, kesto 7 minuut­tia, Marja Sannikka juon­taa. Keskus­te­lua puheesta.

21.00 Valtio­va­rain­mi­nis­teri, puheen­joh­taja Orpon vaali­tentti, Kirsi Heikel juon­taa. Kesto 44 minuut­tia.

Osal­listu keskus­te­luun sosi­aa­li­sessa mediassa hash­ta­geilla #kokoo­mus ja #kunta­vaa­lit ja tsemp­paa muita kokoo­mus­lai­sia vaikka koti­soh­val­tasi!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content