Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen puolue­päivä Ylellä ti 14.3.

Kokoo­muk­sen puolue­päivä Ylellä ti 14.3.

Julkaistu:

Tiis­taina 14.3. on Kokoo­muk­sen puolue­päivä Ylellä. Kokoo­mus on ensim­mäi­nen puolue, joka osal­lis­tuu kunta­vaa­lei­hin 2017 liit­ty­vään puolue­päi­vään. Puolue­päivä koos­tuu erilai­sista ohjel­mista tele­vi­siossa, radiossa ja verkossa heti aamusta alkaen (maakun­ta­ra­diot, Aamu-tv, radion Ykkö­saamu, Radio Suomen Ajan­ta­sat).

Ilta huipen­tuu klo 20.00 alka­vaan lähe­tyk­seen (TV1), jossa on puheen­joh­ta­jan puhe ylei­sölle ja keskus­te­lua puheesta. Uutis­ten jälkeen klo 21.0021.45 on varsi­nai­sen puheen­joh­ta­ja­ten­tin vuoro, joka tehdään live-ylei­sön edessä.

Alla päivän ohjelma:

7.15 Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen Aamu-tv:ssä Sanna Ukko­lan haas­ta­tel­ta­vana, aiheena kunta­vaa­lit.

7.30 Uuti­set

7.45 Opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­sen haas­tat­telu jatkuu, vuorossa kaksi muiden puoluei­den haas­ta­jaa, jotka esit­tä­vät yhden kysy­myk­sen per haas­taja Grahn-Laaso­selle.

8.00 Uuti­set

8.108.30 Radion Ykkö­saa­mun haas­ta­tel­ta­vana kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

Radion puolella aamun sisäl­töjä ajetaan ulos kello 10 ja 14 Ajan­ta­soissa.

20.00 Yle TV1 Kokoo­muk­sen puolue­päi­vän päälä­he­tys, paikalla 120 hengen live-yleisö.

n. klo 20.10 Valtio­va­rain­mi­nis­teri, puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe, kesto 7 minuut­tia, Marja Sannikka juon­taa. Keskus­te­lua puheesta.

21.00 Valtio­va­rain­mi­nis­teri, puheen­joh­taja Orpon vaali­tentti, Kirsi Heikel juon­taa. Kesto 44 minuut­tia.

Osal­listu keskus­te­luun sosi­aa­li­sessa mediassa hash­ta­geilla #kokoo­mus ja #kunta­vaa­lit ja tsemp­paa muita kokoo­mus­lai­sia vaikka koti­soh­val­tasi!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content