Kokoo­muksen puolue­kokous Turkuun 2018 ja Poriin 2020 – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­kokous Turkuun 2018 ja Poriin 2020

Kokoo­muksen puolue­kokous Turkuun 2018 ja Poriin 2020

Julkaistu: 10.06.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen puolue­hal­litus päätti, että seuraava sääntö­mää­räinen puolue­kokous pidetään kesällä 2018 Turussa. Puolue­hal­litus päätti myös poikkeuk­sel­li­sesti jo nyt, että kesän 2020 puolue­kokous pidetään Porissa.

”Puolue­ko­kous­paik­kojen päättä­minen neljäksi vuodeksi eteenpäin auttaa järjes­täviä piirejä ja koko puoluetta suunnit­te­lussa ja mahdol­li­simman toimivien kokousten järjes­tä­mi­sessä. Lisäksi meillä oli kaksi niin hyvää ehdokasta tarjolla, että valit­simme saman tien molemmat”, sanoo puolue­sih­teeri Janne Pesonen.

Turun kokous pidetään kulttuu­ri­keskus Logomossa, joka on tiloiltaan ja teknii­koiltaan isoihin kokouksiin sopivaksi testattu ja todettu.

”Olemme tosi innois­samme ja aloitamme kokouksen käytännön järjes­te­lyjen suunnit­te­le­misen välit­tö­mästi”, sanoo Varsinais-Suomen piirin puheen­johtaja Heikki Arikka.

Porissa kokous pidetään syksyllä 2017 valmis­tu­valla Satakunnan ammat­ti­kor­kea­koulun kampuk­sella.

”Meille valmistuu uusi hieno raken­nus­kompleksi, jossa pystymme järjes­tämään näinkin ison kokoluokan kokouksia. Rakennus on aivan Porin keskus­tassa kuten muutkin puolue­ko­kous­toi­minnot, mikä takaa kokouksen sujuvuuden”, sanoo Satakunnan piirin puheen­johtaja Emilia Syväsalmi.


Kokoomus.fi