Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­kier­tue Tampe­reelle 6.6.

Julkaistu: 05.06.2016

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Elina Lepo­mäki, Petteri Orpo ja Alexan­der Stubb saapu­vat Tampe­reelle puheen­joh­ta­ja­tent­tiin maanan­taina 6.6.

Tentti pide­tään ravin­tola Zipe­riassa (Itäi­nen­katu 9) ja se alkaa klo 17.15. Tentin juon­ta­vat Aamu­leh­den päätoi­mit­taja Jouko Joki­nen ja Tampe­reen pormes­tari Anna-Kaisa Ikonen. Tilai­suus on avoin ylei­sölle.

Ennen tent­tiä puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat sekä paljon muita kokoo­mus­lai­sia on tavat­ta­vissa Keskus­to­rilla klo 16.30 alkaen.