Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentissä Sano­ma­ta­lossa tiis­taina 7.6.

Julkaistu: 07.06.2016

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Elina Lepo­mäki, Petteri Orpo ja Alexan­der Stubb osal­lis­tu­vat tiis­taina 7.6. Helsin­gin Sano­mien järjes­tä­mään puheen­joh­ta­ja­tent­tiin. Tentti pide­tään Sano­ma­ta­lossa ja se alkaa klo 17.00.

Tilai­suus on avoin ylei­sölle. Tent­tiä voi myös seurata HSTV:n väli­tyk­sellä osoit­teesta hs.fi/live.

Ennen tent­tiä klo 15-17 Kokoo­mus järjes­tää vapaa­muo­toi­sen ylei­sö­ti­lai­suu­den asema-aukiolla ravin­tola Vlta­van edus­talla. Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat ovat tavat­ta­vissa kokoo­mus­tel­talla kello 15.30-16.15 väli­senä aikana.