Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentissä Sano­ma­ta­lossa tiis­taina 7.6.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentissä Sano­ma­ta­lossa tiis­taina 7.6.

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Elina Lepo­mäki, Petteri Orpo ja Alexan­der Stubb osal­lis­tu­vat tiis­taina 7.6. Helsin­gin Sano­mien järjes­tä­mään puheen­joh­ta­ja­tent­tiin. Tentti pide­tään Sano­ma­ta­lossa ja se alkaa klo 17.00.

Tilai­suus on avoin ylei­sölle. Tent­tiä voi myös seurata HSTV:n väli­tyk­sellä osoit­teesta hs.fi/live.

Ennen tent­tiä klo 15-17 Kokoo­mus järjes­tää vapaa­muo­toi­sen ylei­sö­ti­lai­suu­den asema-aukiolla ravin­tola Vlta­van edus­talla. Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat ovat tavat­ta­vissa kokoo­mus­tel­talla kello 15.30-16.15 väli­senä aikana.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content