Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Orpo: Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on varmis­tet­tava

Kokoo­muk­sen Orpo: Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on varmis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii halli­tuk­selta toimia hoito­hen­ki­lö­kun­nan ja muiden kriit­ti­sissä tehtä­vissä palve­le­vien suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den takaa­mi­seksi.

Orpo kertoo saaneensa runsaasti huoles­tut­ta­via vies­tejä varus­tei­den riit­tä­vyy­destä ja niiden saata­vuu­desta.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on turvat­tava keinolla millä hyvänsä. Jotta koro­na­vi­rus pysty­tään torju­maan, on oltava varmuus siitä, että suoja­va­rus­teita riit­tää kaikille kriit­ti­sissä amma­teissa toimi­ville henki­löille”, sanoo Orpo.

“Tällä hetkellä suoja­va­rus­tei­den määrästä ja riit­tä­vyy­destä ei ole tarpeeksi tietoa. Nyt tarvi­taan faktaa siitä, mikä mikä on suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den tilanne ja kuinka riit­tä­vyys turva­taan”, jatkaa Orpo.

Orpon mukaan byro­kra­tia ei saa tulla esteeksi sille, että suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys Suomessa taataan.

“On kiireesti selvi­tet­tävä, mitkä suoma­lai­set yrityk­set voisi­vat muut­taa tuotan­to­lin­jo­jaan suoja­va­rus­tei­den ja koro­na­tes­tauk­sessa vaadit­ta­vien osien valmis­ta­mi­seksi. Tämä on viime kädessä varmis­tet­tava valtion määräyk­sellä”, jatkaa Orpo.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on otet­tava erit­täin vaka­vasti. Nyt on kään­net­tävä kaikki kivet, jotta tästä ei tule ylit­se­pää­se­mä­töntä ongel­maa tervey­den­huol­lossa”, sanoo Orpo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content