Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Orpo: Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on varmis­tet­tava

Kokoo­muk­sen Orpo: Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on varmis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii halli­tuk­selta toimia hoito­hen­ki­lö­kun­nan ja muiden kriit­ti­sissä tehtä­vissä palve­le­vien suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den takaa­mi­seksi.

Orpo kertoo saaneensa runsaasti huoles­tut­ta­via vies­tejä varus­tei­den riit­tä­vyy­destä ja niiden saata­vuu­desta.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on turvat­tava keinolla millä hyvänsä. Jotta koro­na­vi­rus pysty­tään torju­maan, on oltava varmuus siitä, että suoja­va­rus­teita riit­tää kaikille kriit­ti­sissä amma­teissa toimi­ville henki­löille”, sanoo Orpo.

“Tällä hetkellä suoja­va­rus­tei­den määrästä ja riit­tä­vyy­destä ei ole tarpeeksi tietoa. Nyt tarvi­taan faktaa siitä, mikä mikä on suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyy­den tilanne ja kuinka riit­tä­vyys turva­taan”, jatkaa Orpo.

Orpon mukaan byro­kra­tia ei saa tulla esteeksi sille, että suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys Suomessa taataan.

“On kiireesti selvi­tet­tävä, mitkä suoma­lai­set yrityk­set voisi­vat muut­taa tuotan­to­lin­jo­jaan suoja­va­rus­tei­den ja koro­na­tes­tauk­sessa vaadit­ta­vien osien valmis­ta­mi­seksi. Tämä on viime kädessä varmis­tet­tava valtion määräyk­sellä”, jatkaa Orpo.

“Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on otet­tava erit­täin vaka­vasti. Nyt on kään­net­tävä kaikki kivet, jotta tästä ei tule ylit­se­pää­se­mä­töntä ongel­maa tervey­den­huol­lossa”, sanoo Orpo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content