Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

Julkaistu:

Minis­te­ri­ryh­män nykyi­nen erityi­sa­vus­taja Anssi Kujala siir­tyy minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anna-Kaisa Ikosen jäädessä virka­va­paalle. Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi teolo­gian mais­teri Kris­tiina Kokon

Minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Anssi Kujala on nimi­tetty minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi 4. maalis­kuuta alkaen. Hän jää virka­va­paalle nykyi­sestä tehtä­väs­tään. Kokko toimii minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jana valtio­sih­teeri Kuja­lan virka­va­pau­den ajan.

Kokko siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön Akavan kehi­tys­pääl­li­kön tehtä­vistä, joista hän jää toimi­va­paalle. Kokko aloit­taa erityi­sa­vus­ta­jana 4. maalis­kuuta.

 Kokko on aiem­min työs­ken­nel­lyt opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin, ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin, sisä­asiain­mi­nis­te­rin ja edus­kun­nan vara­pu­he­mie­hen erityi­sa­vus­ta­jana. Hän on työs­ken­nel­lyt myös muun muassa seura­kun­ta­pas­to­rina, kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa ja Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

Lisä­tie­toja:

Valtio­sih­teeri (4.3. alkaen) Anssi Kujala puh. 0400 567 925, anssi.kujala(at)vm.fi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Kris­tiina Kokko puh. 050 3423 654, sähkö­posti 4.3. alkaen: kristiina.kokko(at)vm.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content