Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

Julkaistu:

Minis­te­ri­ryh­män nykyi­nen erityi­sa­vus­taja Anssi Kujala siir­tyy minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anna-Kaisa Ikosen jäädessä virka­va­paalle. Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi teolo­gian mais­teri Kris­tiina Kokon

Minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Anssi Kujala on nimi­tetty minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi 4. maalis­kuuta alkaen. Hän jää virka­va­paalle nykyi­sestä tehtä­väs­tään. Kokko toimii minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jana valtio­sih­teeri Kuja­lan virka­va­pau­den ajan.

Kokko siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön Akavan kehi­tys­pääl­li­kön tehtä­vistä, joista hän jää toimi­va­paalle. Kokko aloit­taa erityi­sa­vus­ta­jana 4. maalis­kuuta.

 Kokko on aiem­min työs­ken­nel­lyt opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin, ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin, sisä­asiain­mi­nis­te­rin ja edus­kun­nan vara­pu­he­mie­hen erityi­sa­vus­ta­jana. Hän on työs­ken­nel­lyt myös muun muassa seura­kun­ta­pas­to­rina, kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana, kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa ja Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.

Lisä­tie­toja:

Valtio­sih­teeri (4.3. alkaen) Anssi Kujala puh. 0400 567 925, anssi.kujala(at)vm.fi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Kris­tiina Kokko puh. 050 3423 654, sähkö­posti 4.3. alkaen: kristiina.kokko(at)vm.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content