Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Heik­ki­nen ja Talvi­tie: Halli­tuk­sen varat­tava suun­nit­te­lu­mää­rä­raha päära­dalle Ouluun asti

Kokoo­muk­sen Heik­ki­nen ja Talvi­tie: Halli­tuk­sen varat­tava suun­nit­te­lu­mää­rä­raha päära­dalle Ouluun asti

Julkaistu:

Kokoomus julkaisi tiistaina 19.11. pitämässään tiedotustilaisuudessa eduskunnan pikkuparlamentissa oman vaihtoehtobudjettinsa.

Eduskuntaryhmä esittää kunnianhimoisten koko maan kattavien raidehankkeiden aloittamista mahdollisimman nopeasti. Kokoomus ohjaisi valtion omaisuutta kaikkiaan 3 miljardia euroa liikennehankkeisiin, joista valtaosa kohdistuu raidehankeyhtiöiden pääomittamiseen sekä raidehankkeiden toteuttamiseen.

Osana kokonaisuutta Kokoomus kannattaa 8 miljoonan euron suunnittelumäärärahan lisäämistä Pääradan nopeiden raideyhteyksien suunnittelulle Ouluun ja aina Tornioon asti.

Myös pohjoiseen tarvitaan ilmastoystävällisiä nopeita raiteita ja tähän kokoomus on sitoutunut

Kaikki me pohjoisen ihmiset olemme yhtä mieltä siitä, että raiteisiin panostaminen on liikenne-asioissa pohjoisen ykkösasia. Nyt kuitenkin Rinteen hallitus keskittyy Pääradan kehittämisessä lähinnä vain Tampereen eteläpuoliseen Suomeen. Myös pohjoiseen tarvitaan ilmastoystävällisiä nopeita raiteita ja tähän kokoomus on sitoutunut”, toteaa kansanedustaja Mari-Leena Talvitie.

Euroopan unionin TEN-T ydinverkkokäytävän kehittämiseen tarkoitetun CEF-rahoituksen (Connecting Europe Facility) ehtona on olemassa olevat hankesuunnitelmat. Haku seuraavalle rahoituskaudelle 2021 - 2027 umpeutuu 26.2.2020.
Kokoomuksen Heikkinen paheksuu hallituksen toimettomuutta asiassa.

Ilman kunnollisia suunnitelmia EU-raha pohjoisen raiteille uhkaa mennä sivu suun. On käsittämätöntä, että Suomi jatkuvasti alihyödyntää EU:n eri ohjelmien tarjoamaa rahoitusta, toteaa Janne Heikkinen.

Edustajat ovat hyvillään, että Kokoomus kantaa huolta koko Suomen asiasta ja vaihtoehtobudjettiin on sisällytetty määräraha Pohjois- ja Länsi-Suomen kannalta tärkeiden ratayhteyksien suunnittelulle.

Lisätietoja:
Mari-Leena Talvitie
0445 273 288
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Janne Heikkinen
040 5554263
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lähteitä:
https://www.oululehti.fi/uutiset/oulu-tyrmaa-hallituksen-raidesuunnitelmat-pohjoissuomen-tarpeet-unohdettu-6.386.3647865.e68d28369b

: Suomi ei hyödynnä riittävästi EU-rahoitusta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content