Kokoo­muk­sen ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja­tentti Seinä­joella 17.5.

Julkaistu: 13.05.2016

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­kier­tue start­taa Seinä­joelta tiis­taina 17.5. kolmen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaan voimin.

Ylei­sölle avoin puheen­joh­ta­ja­tentti pide­tään keskellä Seinä­jo­kea, Tori­kes­kuk­sessa. Tentti alkaa klo 17.15.

Tentissä käsi­tel­lään muun muassa Suomen tule­vai­suutta, taloutta, arvoja ja Kokoo­musta. Tule kuule­maan, mitä mieltä puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat, kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki, sisä­mi­nis­teri Petteri Orpo ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb ovat näistä ja monista muista asioista.

Tent­tiä on mahdol­lista seurata myös suorana lähe­tyk­senä osoit­teessa www.verkkouutiset.fi.

Ennen tent­tiä Seinä­joella järjes­te­tään ylei­sö­ta­pah­tuma. Tilai­suus pide­tään Kaup­pa­to­rilla ja se alkaa klo 16.30.