Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­muk­sen ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja­tentti Seinä­joella 17.5.

Kokoo­muk­sen ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja­tentti Seinä­joella 17.5.

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­kier­tue start­taa Seinä­joelta tiis­taina 17.5. kolmen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaan voimin.

Ylei­sölle avoin puheen­joh­ta­ja­tentti pide­tään keskellä Seinä­jo­kea, Tori­kes­kuk­sessa. Tentti alkaa klo 17.15.

Tentissä käsi­tel­lään muun muassa Suomen tule­vai­suutta, taloutta, arvoja ja Kokoo­musta. Tule kuule­maan, mitä mieltä puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat, kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki, sisä­mi­nis­teri Petteri Orpo ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb ovat näistä ja monista muista asioista.

Tent­tiä on mahdol­lista seurata myös suorana lähe­tyk­senä osoit­teessa www.verkkouutiset.fi.

Ennen tent­tiä Seinä­joella järjes­te­tään ylei­sö­ta­pah­tuma. Tilai­suus pide­tään Kaup­pa­to­rilla ja se alkaa klo 16.30.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content