Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi Juuso Rönn­holm

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi Juuso Rönn­holm

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uutena tiedo­tus­sih­tee­rinä aloitti 1.2.2013 Juuso Rönn­holm. Rönn­holm (28) on toimi­nut aiem­min edus­kun­nassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Rönn­holm on koulu­tuk­sel­taan valtio­tie­tei­den mais­teri.

Tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­vänä on hoitaa edus­kun­ta­ryh­män sisäistä ja ulkoista vies­tin­tää sekä media­suh­teita.

Lisä­tie­dot:
Juuso Rönn­holm
p. 050 574 1504
juuso.ronnholm@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content