Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi Juuso Rönn­holm

Julkaistu: 01.02.2013

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uutena tiedo­tus­sih­tee­rinä aloitti 1.2.2013 Juuso Rönn­holm. Rönn­holm (28) on toimi­nut aiem­min edus­kun­nassa kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Rönn­holm on koulu­tuk­sel­taan valtio­tie­tei­den mais­teri.

Tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­vänä on hoitaa edus­kun­ta­ryh­män sisäistä ja ulkoista vies­tin­tää sekä media­suh­teita.

Lisä­tie­dot:
Juuso Rönn­holm
p. 050 574 1504
juuso.ronnholm@eduskunta.fi