Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kirsi Hölttä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­li­köksi

Kirsi Hölttä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­li­köksi

Julkaistu:

Valtio­tie­tei­den mais­teri Kirsi Hölttä, 45, on valittu Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­li­köksi.

Hän on tehnyt pitkän uran poli­tii­kan toimit­ta­jana useissa eri medioissa. Hölttä siir­tyy Kokoo­muk­seen Perhey­ri­tys­ten liiton vies­tintä- ja yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­li­kön paikalta.

Vies­tin­tä­pääl­likkö vastaa Kokoo­muk­sen vies­tin­nästä ja media­suh­teista.

Hölttä aloit­taa Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä 7.8.2017.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content