Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kirsi Hölttä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­li­köksi

Kirsi Hölttä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­li­köksi

Julkaistu:

Valtio­tie­tei­den mais­teri Kirsi Hölttä, 45, on valittu Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­li­köksi.

Hän on tehnyt pitkän uran poli­tii­kan toimit­ta­jana useissa eri medioissa. Hölttä siir­tyy Kokoo­muk­seen Perhey­ri­tys­ten liiton vies­tintä- ja yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­li­kön paikalta.

Vies­tin­tä­pääl­likkö vastaa Kokoo­muk­sen vies­tin­nästä ja media­suh­teista.

Hölttä aloit­taa Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä 7.8.2017.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content