Kansan­edus­ta­jien vappu­rien­not 2018

Julkaistu: 28.04.2018

Paula Risikko puhuu Seinä­joen kunnal­lis­jär­jes­tön vappu­ta­pah­tu­massa 1.5. klo 11.00. Paik­kana Kahvila-Kondi­to­ria Hanna ja Kertun kulmaus, Seinä­joen Epstori.

Sari Raas­sina on paikalla Kuopiossa torilla klo 12 ja Joen­suussa kesä­ra­vin­tola Tuulaa­kissa klo 14 Ranta­katu 2.

Antti Häkkä­nen pitää vappu­pu­heen Mikke­lin Kokoo­muk­sen Porva­riWap­pu­juh­lassa ti 1.5.2018 klo 11.00. Tilai­suus järjes­te­tään Mikke­lin kirk­ko­puis­tossa.

Arto Sato­nen on menossa 1.5. puhu­maan Raumalle ja Poriin. Rauma klo 11.30 Keskus­puis­tossa, Pori klo 13.30 Porin raati­huo­neella.

Mia Laiho pitää vappu­pu­heen 1.5 klo 12 alka­vassa Olarin, Matin­ky­län ja Espoon kokoo­muk­sen järjes­tä­mässä vapun­päi­vän juhlassa. Paikka: Eero Valja­kan puisto, Ruome­lan­raitti, Olari, Espoo

Mari-Leena Talvi­tie on Kokoo­muk­sen Oulun kunnal­lis­jär­jes­tön, Oulun kokoo­mus­seu­ran ja Oulu­joen kokoo­muk­sen Sini­sessä vapussa ti 1.5 klo 12.

Pia Kauma on puhu­jana Espoon Kokoo­muk­sen perin­tei­sessä vappu­ta­pah­tu­massa Eero Valja­kan puis­tossa 1.5. klo 12-13.30. https://www.espoonkokoomus.fi/tapahtumat/espoon-kokoomuksen-perinteinen-vapputapahtuma/

Markku Eestilä on Joen­suussa Sini­val­koi­nen Vappu -tapah­tu­massa matkus­ta­ja­sa­ta­man Tuulaaki-ravin­to­lassa Ranta­katu 2, Joen­suu. Eestilä paikalla klo 14.
Eestilä paikalla Siilin­jär­ven torilla klo 11-12.