Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kansan­edus­ta­jien vappu­rien­not 2018

Kansan­edus­ta­jien vappu­rien­not 2018

Julkaistu:

Paula Risikko puhuu Seinä­joen kunnal­lis­jär­jes­tön vappu­ta­pah­tu­massa 1.5. klo 11.00. Paik­kana Kahvila-Kondi­to­ria Hanna ja Kertun kulmaus, Seinä­joen Epstori.

Sari Raas­sina on paikalla Kuopiossa torilla klo 12 ja Joen­suussa kesä­ra­vin­tola Tuulaa­kissa klo 14 Ranta­katu 2.

Antti Häkkä­nen pitää vappu­pu­heen Mikke­lin Kokoo­muk­sen Porva­riWap­pu­juh­lassa ti 1.5.2018 klo 11.00. Tilai­suus järjes­te­tään Mikke­lin kirk­ko­puis­tossa.

Arto Sato­nen on menossa 1.5. puhu­maan Raumalle ja Poriin. Rauma klo 11.30 Keskus­puis­tossa, Pori klo 13.30 Porin raati­huo­neella.

Mia Laiho pitää vappu­pu­heen 1.5 klo 12 alka­vassa Olarin, Matin­ky­län ja Espoon kokoo­muk­sen järjes­tä­mässä vapun­päi­vän juhlassa. Paikka: Eero Valja­kan puisto, Ruome­lan­raitti, Olari, Espoo

Mari-Leena Talvi­tie on Kokoo­muk­sen Oulun kunnal­lis­jär­jes­tön, Oulun kokoo­mus­seu­ran ja Oulu­joen kokoo­muk­sen Sini­sessä vapussa ti 1.5 klo 12.

Pia Kauma on puhu­jana Espoon Kokoo­muk­sen perin­tei­sessä vappu­ta­pah­tu­massa Eero Valja­kan puis­tossa 1.5. klo 12-13.30. https://www.espoonkokoomus.fi/tapahtumat/espoon-kokoomuksen-perinteinen-vapputapahtuma/

Markku Eestilä on Joen­suussa Sini­val­koi­nen Vappu -tapah­tu­massa matkus­ta­ja­sa­ta­man Tuulaaki-ravin­to­lassa Ranta­katu 2, Joen­suu. Eestilä paikalla klo 14.
Eestilä paikalla Siilin­jär­ven torilla klo 11-12.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content