Kansan­edus­tajat Laiho ja Multala kokoo­muksen verkos­tojen johtoon – kokoomus.fi
MENU
Kansan­edus­tajat Laiho ja Multala kokoo­muksen verkos­tojen johtoon

Kansan­edus­tajat Laiho ja Multala kokoo­muksen verkos­tojen johtoon

Julkaistu: 17.03.2018 Järjestö Julkaisut Rekry-uutisia Tiedote

Kokoo­muksen puolue­hal­litus on nimit­tänyt puolueen ohjel­matyön verkos­toihin uusia puheen­joh­tajia. Vantaa­lainen kansan­edustaja Sari Multala nimitettiin sivis­tys­po­li­tiikan verkoston puheen­joh­ta­jaksi. Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkoston puheen­joh­ta­jaksi nimitettiin espoo­lainen kansan­edustaja Mia Laiho.

Ohjel­matyön verkostot ovat kaikille puolueen jäsenille avoimia ryhmiä, joiden keskeisin tehtävä on tuottaa sisältöä puolueen vaali- ja tavoi­teoh­jelmien valmis­teluun sekä ideoida puolue­toi­minnan kehit­tä­mistä. Verkostoja on kaikkiaan yksitoista.


Kokoomus.fi