Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kalle Lahti­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Kalle Lahti­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Julkaistu:

Tiedote
22.5.2018

Trade­nomi Kalle Lahti­nen, 34, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­mus­jouk­kuetta. Lahti­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa vaali­koor­di­naat­to­rina 1.6.
Lahti­sen vastuu­alu­ee­seen kuulu­vat vaali­kam­pan­joi­hin liit­ty­vät tehtä­vät, graa­fi­nen suun­nit­telu ja sosi­aa­li­sen median tehtä­vät.
Hän siir­tyy puolue­toi­mis­tolle kokoo­muk­sen Hämeen piirin projek­ti­sih­tee­rin tehtä­västä. Aiem­min Lahti­nen on työs­ken­nel­lyt muun muassa graa­fi­sena suun­nit­te­li­jana ja valo­ku­vaa­jana sekä mark­ki­noin­ti­sih­tee­rinä.
Lahti­nen on myös toimi­nut muun muassa kokoo­muk­sen Vaaliklu­bin puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­dot:
Kalle Lahti­nen, p. 050 592 0355

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content