Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kalle Lahti­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Kalle Lahti­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Julkaistu:

Tiedote
22.5.2018

Trade­nomi Kalle Lahti­nen, 34, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­mus­jouk­kuetta. Lahti­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa vaali­koor­di­naat­to­rina 1.6.
Lahti­sen vastuu­alu­ee­seen kuulu­vat vaali­kam­pan­joi­hin liit­ty­vät tehtä­vät, graa­fi­nen suun­nit­telu ja sosi­aa­li­sen median tehtä­vät.
Hän siir­tyy puolue­toi­mis­tolle kokoo­muk­sen Hämeen piirin projek­ti­sih­tee­rin tehtä­västä. Aiem­min Lahti­nen on työs­ken­nel­lyt muun muassa graa­fi­sena suun­nit­te­li­jana ja valo­ku­vaa­jana sekä mark­ki­noin­ti­sih­tee­rinä.
Lahti­nen on myös toimi­nut muun muassa kokoo­muk­sen Vaaliklu­bin puheen­joh­ta­jana.

Lisä­tie­dot:
Kalle Lahti­nen, p. 050 592 0355

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content