Kalle Lahtinen vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä – kokoomus.fi
MENU
Kalle Lahtinen vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä

Kalle Lahtinen vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä

Julkaistu: 22.05.2018 Rekry-uutisia

Tiedote
22.5.2018

Tradenomi Kalle Lahtinen, 34, on valittu vahvis­tamaan kokoo­mus­jouk­kuetta. Lahtinen aloittaa kokoo­muksen puolue­toi­mis­tossa vaali­koor­di­naat­torina 1.6.
Lahtisen vastuu­alu­eeseen kuuluvat vaali­kam­pan­joihin liittyvät tehtävät, graafinen suunnittelu ja sosiaa­lisen median tehtävät.
Hän siirtyy puolue­toi­mis­tolle kokoo­muksen Hämeen piirin projek­ti­sih­teerin tehtä­västä. Aiemmin Lahtinen on työsken­nellyt muun muassa graafisena suunnit­te­lijana ja valoku­vaajana sekä markki­noin­ti­sih­teerinä.
Lahtinen on myös toiminut muun muassa kokoo­muksen Vaaliklubin puheen­joh­tajana.

Lisätiedot:
Kalle Lahtinen, p. 050 592 0355


Kokoomus.fi