Juuso Rönnholm ministeri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Juuso Rönnholm ministeri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Juuso Rönnholm ministeri Häkkäsen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu: 19.04.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

Oikeus­mi­nisteri Antti Häkkänen on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen oikeus­mi­nis­te­riöön valtio­tie­teiden maisteri Juuso Rönnholmin.

Rönnholm on aiemmin toiminut erityi­sa­vus­tajana tasavallan presi­dentin kansliassa sekä minis­terin erityi­sa­vus­tajana sisämi­nis­te­riössä, sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­te­riössä. Hänen vastuullaan on erityi­sesti liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriön sekä ympäris­tö­mi­nis­teriön maankäyttö- ja raken­nus­asioiden seuranta sekä näiden asioiden seuranta EU-minis­te­ri­va­lio­kun­nassa. Lisäksi hän vastaa sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuksen seuran­nasta.

Erityi­sa­vustaja Rönnholmin tavoittaa numerosta 050 574 1504 (sähkö­posti etunimi.sukunimi@om.fi).

Häkkäsen toisena erityi­sa­vus­tajana toimii Lauri Kosken­tausta, jonka vastuulla on oikeus­mi­nis­teriön asioiden seuranta.


Kokoomus.fi