Jan Vapaa­vuori elin­kei­no­mi­nis­te­riksi

Julkaistu: 09.11.2012

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on päät­tä­nyt valita Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen esityk­sestä uudeksi elin­kei­no­mi­nis­te­riksi Jan Vapaa­vuo­ren.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori korvaa elin­kei­no­mi­nis­te­rinä Jyri Häkä­mie­hen, joka nimi­tet­tiin aiem­min perjan­taina Elin­kei­noe­lä­män keskus­lii­ton toimi­tus­joh­ta­jaksi. Jan Vapaa­vuori, 47, on edel­li­sellä vaali­kau­della toimi­nut asun­to­mi­nis­te­rinä.

Minis­teri vaih­tuu tasa­val­lan presi­den­tin esit­te­lyssä perjan­taina 16. marras­kuuta. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puoles­taan valit­see uuden puheen­joh­ta­jan ensi tiis­taina 13.11.

Jyri Häkä­mie­hen tilalle kansan­edus­ta­jaksi edus­kun­taan nousee Anu Urpa­lai­nen, 46, Imat­ralta.