Jan Vapaa­vuori elinkei­no­mi­nis­te­riksi – kokoomus.fi
MENU
Jan Vapaa­vuori elinkei­no­mi­nis­te­riksi

Jan Vapaa­vuori elinkei­no­mi­nis­te­riksi

Julkaistu: 09.11.2012 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on päättänyt valita Kokoo­muksen puolue­hal­li­tuksen esityk­sestä uudeksi elinkei­no­mi­nis­te­riksi Jan Vapaa­vuoren.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajana toiminut Jan Vapaa­vuori korvaa elinkei­no­mi­nis­terinä Jyri Häkämiehen, joka nimitettiin aiemmin perjan­taina Elinkei­noe­lämän keskus­liiton toimi­tus­joh­ta­jaksi. Jan Vapaa­vuori, 47, on edelli­sellä vaali­kau­della toiminut asunto­mi­nis­terinä.

Ministeri vaihtuu tasavallan presi­dentin esitte­lyssä perjan­taina 16. marras­kuuta. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä puolestaan valitsee uuden puheen­joh­tajan ensi tiistaina 13.11.

Jyri Häkämiehen tilalle kansan­edus­ta­jaksi eduskuntaan nousee Anu Urpalainen, 46, Imatralta.


Kokoomus.fi