Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Henrik Vuor­nos Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Henrik Vuor­nos Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Valtio­tie­teen yliop­pi­las Henrik Vuor­nos on valittu Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi.

Hän siir­tyy tehtä­vään opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen edus­kunta-avus­ta­jan paikalta. Vuor­nos aloit­taa tehtä­vässä maalis­kuussa.

Maalis­kuu­hun asti vt. tiedo­tus­sih­tee­rinä toimii Lauri Katte­lus, joka työs­ken­te­lee Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä poliit­ti­sena sihtee­rinä.

Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nästä ja media­suh­teista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

Skip to content