Henrik Vuornos Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi – kokoomus.fi
MENU
Henrik Vuornos Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi

Henrik Vuornos Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi

Julkaistu: 11.02.2016 Uncategorized

Valtio­tieteen yliop­pilas Henrik Vuornos on valittu Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi.

Hän siirtyy tehtävään opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosen eduskunta-avustajan paikalta. Vuornos aloittaa tehtä­vässä maalis­kuussa.

Maalis­kuuhun asti vt. tiedo­tus­sih­teerinä toimii Lauri Kattelus, joka työsken­telee Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mässä poliit­tisena sihteerinä.

Tiedo­tus­sih­teeri vastaa eduskun­ta­ryhmän viestin­nästä ja media­suh­teista.


Kokoomus.fi