Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Eelis Loik­ka­nen kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Eelis Loik­ka­nen kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi vies­tin­tä­sih­tee­riksi kaup­pa­tie­tei­den yliop­pi­las Eelis Loik­ka­sen. Loik­ka­nen siir­tyy tehtä­väänsä Suomen Opis­ke­lija-Allianssi – OSKU ry:n vies­tin­nän suun­nit­te­li­jan tehtä­västä. Loik­ka­nen toimii Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan liit­to­hal­li­tuk­sen jäse­nenä, Jyväs­ky­län kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­ta­jana sekä Jyväs­ky­län kaupun­gin vara­val­tuu­tet­tuna.

Vies­tin­tä­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nän kehit­tä­mi­sestä, audio­vi­su­aa­li­sesta vies­tin­nästä sekä stra­te­gi­sesta vies­tin­nästä. Tiedo­tus­sih­tee­rin tehtä­vää hoitaa Tuomas Tikka­nen.

Loik­ka­nen aloit­taa tehtä­väs­sään 1.6.2018.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content