Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / yrittäjyysvaltuuskunta

yrittäjyysvaltuuskunta

28.5.2012

Kunnat ja yrit­tä­jyys - yhdessä vahvem­pia -semi­naari

Kokoo­muk­sen Yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan kevät­se­mi­naa­rissa pereh­dymme ajan­koh­tai­seen aihee­seen: miten kunnat ja yrityk­set voisi­vat hyötyä toisis­taan nykyistä enem­män? Miten synty­vät elin­voi­mai­set kunnat, minkä­lai­nen kunta on yrit­tä­jyys­myön­tei­nen? Mitä haas­teita ja mahdol­li­suuk­sia käyn­nissä oleva kunta­uu­dis­tus tuo kuntien elin­kei­no­po­li­tiik­kaan? Tule mukaan keskus­te­le­maan!

19.1.2012

Kasvua hake­massa -semi­naari

Edus­kunta, Pikku­par­la­men­tin Kansa­lai­sinfo (Arka­dian­katu 3)
19.1.2012 klo 14.00-16.00

Skip to content