Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / verkosto

verkosto

15.6.2018

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

Tiedote puolue­hal­li­tuk­sen päätök­sistä Puolue­hal­li­tus on puolue­ko­kous­vii­kon­lop­puna pitä­mäs­sään kokouk­sessa nimen­nyt Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen tehtä­vänä on toimek­sian­toi­hin perus­tuen

27.4.2016

Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

Kokoo­muk­sen sisäi­nen vaikut­ta­mis­työ järjes­täy­tyy uusiin verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin loppu­ke­vään aikana. Tavoit­teena on tarjota jokai­selle kokoo­muk­sen jäse­nelle miele­käs paikka ja tehok­kaat

Skip to content