Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / vanhuspalvelulaki

vanhuspalvelulaki

20.4.2012

Lenita Toivakka: Vanhus­pal­ve­lu­lain varmis­tet­tava oikeus palve­lui­hin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kummas­te­lee vanhus­pal­ve­lu­la­kia pohti­neen ohjaus­ryh­män luovut­ta­maa ehdo­tusta.

9.3.2011

Kokoo­muk­sen Toivakka: “Lex Risikko” tuo paran­nusta ikäih­mi­sen arkeen

Minis­teri Risi­kon johdolla valmis­tel­lusta vanhus­pal­ve­lu­laista julkis­tet­tiin luon­nos 9.3. Laki­luon­nos on histo­rial­li­nen askel eteen­päin ikäih­mis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä. Esimer­kiksi muissa Euroo­pan maissa ei vastaa­via ikäs­pe­si­fejä lakeja ole.

Skip to content