Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / valvonta

valvonta

9.2.2022

Kiuru: Vaikut­ta­vampi tiedus­telu tarkoit­taa suoma­lai­sille turval­li­sem­paa isän­maata

Vuoden 2015 halli­tus­oh­jel­maan kirjat­tiin tavoite säädös­pe­rus­tan luomi­sesta vaikut­ta­vam­malle tiedus­te­lulle. Työtä tehtiin parla­men­taa­ri­sessa hengessä ja siinä kokoo­mus­lai­silla minis­te­reillä oli keskei­nen rooli.

23.1.2016

Outi Mäkelä: Taras­tin esitys valvon­nan järkeis­tä­mi­sestä ja hallin­non karsi­mi­sesta on erin­omai­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu selvi­tys­mies Lauri Taras­tin esitystä alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen roolista tule­vai­suu­dessa. ”Byro­kra­tian ja hallin­non purka­mi­sessa pitää edetä kunnian­hi­moi­sesti.

Skip to content