Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / universal credit

universal credit

14.6.2018

Kannan­otto: Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva

Hyväk­sytty puolue­ko­kouk­sessa  2018 Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva Kokoo­muk­sen näke­mys perus­tur­van uudis­ta­mi­sesta Sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mis­tar­peesta vallit­see suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa laaja yksi­mie­li­syys. Seuraa­van halli­tuk­sen keskei­nen tehtävä

31.5.2018

Esitys Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -asia­kir­jaksi on julkis­tettu

Kokoo­muk­sen Puolue­hal­li­tus esit­tää puolue­ko­kouk­selle hyväk­syt­tä­väksi ”Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva” -asia­kir­jaa. Asia­kir­jassa määri­tel­lään kokoo­muk­sen näkö­kul­masta perus­te­lut sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen tarpeelle, uudis­tuk­sen keskei­set haas­teet, kokoo­muk­sen tavoit­teet

Skip to content