Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / turvallisuusviranomaiset

turvallisuusviranomaiset

20.3.2024

Mika Kaso­nen: “Suoma­lai­nen viran­omai­syh­teis­työ maail­man kärkeä – tätä mallia tulee viedä Euroop­paan”

Suomessa on useita sisäi­sen turval­li­suu­den toimi­joita. Tunne­tuim­pia ovat poliisi, Raja­var­tio­lai­tos, Puolus­tus­voi­mat, pelas­tus­toimi ja Tulli. Viran­omai­syh­teis­työ on päivit­täistä perus­työtä, joka ei

24.9.2018

Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin lisää valvon­taa ja rajoi­tuk­sia

Ylei­nen turval­li­suusym­pä­ris­tömme on muut­tu­nut viime vuosien aikana merkit­tä­västi. Suomen ei tule olla sini­sil­mäi­nen uusien turval­li­suusuh­kien edessä. Turval­li­suus­vi­ran­omais­ten resurs­seja ja toimi­val­tuuk­sia

Skip to content