Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / turvakoti

turvakoti

9.2.2015

Toivakka iloit­see turva­ko­tien lisä­ra­hoi­tuk­sesta

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka iloit­see halli­tuk­sen päätök­sestä lisätä turva­ko­tien rahoi­tusta 3,3 miljoo­nalla lisä­ta­lous­ar­viossa. Toiva­kan mukaan on tärkeää,

14.11.2012

Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on huolis­saan naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan ehkäi­systä sekä turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen tule­vai­suu­desta. -Naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan vähen­tä­mi­seen tähtäävä ohjelma

Skip to content