Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Toivakka

Toivakka

16.11.2012

Toivakka: Sote-uudis­tuk­sen linjauk­set Kokoo­muk­sen tavoit­tei­den mukai­sia

Halli­tus pääsi eilen sopuun kunta­ra­ken­ne­la­kie­si­tyk­sestä. Samalla halli­tus linjasi myös sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sen suun­ta­vii­voista. ?On erit­täin hyvä, että tämä Suomen

13.11.2012

Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toiva­kan mukaan päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen esitys nais­ten työelä­män tasa-arvon lisää­mi­sestä on erin­omai­nen. Kaikki keinot on selvi­tet­tävä,

Skip to content