Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Timo Heinonen

Timo Heinonen

9.8.2014

Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Jaana Pelko­nen, Heikki Autto ja Timo Heino­nen lansee­raa­vat Syö ja juo suoma­­laista- tuetaan koti­maista ruuan­tuo­tan­toa -kampan­jan. Tarkoi­tuk­sena on

10.3.2011

Timo Heino­nen: Lukioi­hin tarvi­taan LOP-hanke

Kokoo­muk­sen Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen poli­tiik­ka­ver­kos­ton puheen­joh­taja ja kansan­edus­taja Timo Heino­nen esit­tää ensi halli­tus­kau­delle Lukio-opetus parem­maksi -hanketta. Heino­nen toteaa, että tule­vina vuosina lukioi­käis­ten ikäryh­mät tule­vat piene­ne­mään useam­man vuoden ajan ja vapau­tu­vat rahat tulisi ohjata takai­sin lukio­kou­lu­tuk­sen laadun paran­ta­mi­seen.

Skip to content