Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / tekijänoikeudet

tekijänoikeudet

7.2.2014

Lenita Toivakka: Luovan alan toimi­joi­den vero­tusta uusit­tava

Kansan­edus­taja Lenita Toivakka on jättä­nyt edus­kun­nalle lakia­loit­teen luovan alan teki­jöi­den vero­tuk­sen uudis­ta­mi­sesta. Lakia­loite tulo­ve­ro­lain 52 §:n, elin­kei­no­tu­lon verot­ta­mi­sesta anne­tun lain

10.5.2012

Toivakka: Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa tuet­tava talous­kas­vua ja teki­jöi­den oikeutta korvauk­siin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen Kult­tuu­ri­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Lenita Toivakka tahtoo Suomeen Euroo­pan moder­neim­man hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män. Tärkeintä uudis­tuk­sessa on turvata teki­jöi­den oikeus yksi­tyi­sestä kopioin­nista aiheu­tu­van haitan korvauk­seen ja talous­kas­vun tuke­mi­nen.

Skip to content