Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / suvaitsevaisuus

suvaitsevaisuus

14.10.2015

Petteri Orpo: Rasis­min vastus­ta­mi­sessa on kyse ihmi­sar­von kunnioit­ta­mi­sesta

Suomi on aina elänyt kansain­vä­li­syy­destä. Vaurau­temme perus­tuu ulko­maan­kaup­paan. Suku­pol­vet ovat käyneet vaihto-oppi­­laina ja yhä useam­mat opis­ke­le­vat ja työs­ken­te­le­vät ulko­mailla tai

19.2.2009

Suvait­se­mat­to­muutta ei pidä suvaita

Moni meistä maahan­muut­toon ja moni­kult­tuu­ri­suu­den lisään­ty­mi­seen posi­tii­vi­sesti suhtau­tu­vasti polii­ti­kosta tai toimit­ta­jasta on hyvää tarkoit­taes­saan halun­nut tuomita jyrkästi kaiken, missä voidaan tulkita olevan ulko­maa­lais­vi­ha­mie­li­syyttä. Tarkoi­tuk­se­namme on siis ollut katkoa siivet väärän­lai­selta kehi­tyk­seltä. Olemme saat­ta­neet onnis­tua katko­maan siivet keskus­te­lulta, mutta emme itse ilmiöltä. Kun aiheesta keskus­te­le­mi­sesta on tehty tabu ja ihmi­siä syyl­lis­tetty ehkä perus­teet­to­mas­ti­kin, on se kasvat­ta­nut turhau­tu­nei­suutta ja katke­ruutta.

Skip to content