Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Sampsa Kataja

Sampsa Kataja

3.9.2011

Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

Jos ihmi­nen ei saa muuta luot­toa kuin pika­vip­pejä, hänellä ei voi olla varaa niihin. Jos taas on varaa pika­vip­pei­hin, on mahdol­li­suus myös edul­li­sem­paan lainaan. Pika­vip­pi­bis­nes perus­tuu­kin siihen, että ihmi­sen hätää tai heik­koa harkin­ta­ky­kyä käyte­tään hyväksi.

8.12.2009

Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja puhui työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton tasa-arvo­se­mi­naa­rissa työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sesta sekä vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sen tärkey­destä. Kata­jan mukaan nykyi­nen äitiys- isyys- ja vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä on sekava, eikä se riit­tä­västi kannusta molem­pia vanhem­pia käyt­tä­mään vanhem­pain­va­paata. Äideillä ja isillä tulisi olla nykyistä tasa­ver­tai­sem­mat mahdol­li­suu­det osal­lis­tua paitsi työelä­mään ja uran luomi­seen, mutta myös lasten hoita­mi­seen kotona.

Skip to content