Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Ryhmäkanslia

Ryhmäkanslia

23.1.2017

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista sihtee­riä

Talous­po­liit­ti­nen sihteeri työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti talous­po­li­tii­kan sekto­rista ja siihen liit­ty­västä valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti talous­po­liit­tista osaa­mista, mutta

19.12.2016

Henki­lö­muu­tok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­kans­liassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män uudeksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi ajalle 16.1.2017-30.11.2017 on valittu valtio­tie­tei­den mais­teri Pirre Seppä­nen. Seppä­sen vastuulla on mm. sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan

25.11.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä

Poliit­ti­nen sihteeri työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan

Skip to content