Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / rakentaminen

rakentaminen

17.3.2017

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi perjan­taina 17.3. asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin. Rapor­tissa esite­tään 66 konkreet­tista esitystä ja toimen­pi­dettä suju­vam­man raken­ta­mi­sen ja edul­li­sem­man ja parem­man

16.10.2015

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston loka­kuun kolumni: Raken­ta­mi­sen sietä­mä­tön kestä­vyys

Raken­nus­ten kestä­vyy­den arviointi on taito­laji. Siitä ovat kiin­nos­tu­neita niin lain­sää­tä­jät kuin vapaa­eh­tois­ten luoki­tus­jär­jes­tel­mien mark­ki­na­mie­het. Vaikeus­as­tetta kasvat­ta­vat raken­nuk­sen pitkä elin­kaari, sen

8.2.2013

Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauh­tiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä patis­taa asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurua toimiin pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tan­non vauh­dit­ta­mi­seksi. Viime vuonna pääkau­pun­ki­seu­dulla aloi­tet­tiin vain 340 ARA-vuokra-asun­­non

Skip to content