Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Paasikivi-seura

Paasikivi-seura

25.1.2022

Petteri Orpon puhe Paasi­kivi-seurassa

Koskaan ei ole väärä tai huono hetki keskus­tella ulko­po­li­tii­kasta. Varsin­kaan tällai­sena aikana, jolloin kansain­vä­li­sessä poli­tii­kassa on aistit­ta­vissa sellai­sia kehi­tys­kul­kuja, joihin

6.9.2017

Petteri Orpo: EU on Suomelle turval­li­suu­den tae

Petteri Orpon puhe Paasi­­kivi-seurassa Kiitos kutsusta tulla puhu­maan Paasi­­kivi-seuran jäse­nille: on erit­täin arvo­kasta päästä jaka­maan näke­myk­siä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta tällai­seen

Skip to content