Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / pääministerin ilmoitus

pääministerin ilmoitus

6.2.2014

Katai­nen: Halli­tuk­sella kolme keskeistä tehtä­vää

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tuk­sen halli­tuk­sen poli­tii­kasta vuonna 2014 edus­kun­nalle anta­nut päämi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen painotti, että halli­tuk­sella on tänä vuonna kolme

16.5.2013

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä

“-- Palve­lu­jen laadun paran­ta­mi­nen edel­lyt­tää asiak­kaan, kunta­lai­sen, näke­mistä koko­nai­suu­tena. Tämä edel­lyt­tää sitä, että alan ammat­ti­lai­set voivat keskit­tyä oman työnsä teke­mi­seen,

Skip to content