Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / oppisopimus

oppisopimus

10.7.2013

Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpan­kin uusi palvelu

Yksi oppii luke­malla, toinen teke­mällä. Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa hyödyn­ne­tään molem­pia tapoja oppia ja siksi oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus on osoit­tau­tu­nut hyväksi keinoksi saada amma­til­li­nen perus­tut­kinto

22.3.2013

Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen kehys­rii­hen päätök­siin, jotka edesaut­ta­vat nuor­ten työl­lis­ty­mistä yrityk­siin. ?Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa otetaan Kokoo­muk­sen linjan mukai­sesti

Skip to content