Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Lasse Männistö

Lasse Männistö

9.1.2014

Lasse Männistö: Kasvu­ra­hoi­tus kuntoon jouk­ko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noilla

Pitkään jatku­nut talou­del­li­sesti heikko aika näkyy yrityk­sissä muiden haas­tei­den ohella myös rahoi­tuk­sen saan­nin vaikeu­tena. Ne pk-yrityk­set, joilta löytyy sekä halua

19.3.2013

Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

?Tänään edus­kun­nassa julkaistu raportti Maailma digi­taa­li­sessa murrok­sessa antaa konkreet­ti­sia toimen­­pide-ehdo­­tuk­­sia digi­taa­li­suu­den hyödyn­tä­mi­seksi. Ehdo­tuk­set tulee hyödyn­tää suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja kasvun luomi­seksi?,

Skip to content