Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoomusnaiset

Kokoomusnaiset

27.2.2016

Kokoo­mus­nai­set Sipi­lälle: Vanhem­muu­den kustan­nuk­set tasat­tava viime kädessä ilman työmark­ki­na­jär­jes­töjä

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sofia Vikman vaatii päämi­nis­teri Sipi­lää käyt­tä­mään halli­tuk­selle kuulu­vaa valtaa vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaa­mi­seksi. Vikman sanoo, että ratkaisu on

19.4.2010

Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan

Kokoo­mus­nai­set vaati­vat jokai­seen Suomen kuntaan perhe­vä­ki­val­lan vastaista toimin­taoh­jel­maa.- YK:n valvon­tae­li­met ovat huomaut­ta­neet useaan kertaan Suomen korkeista lähi­suh­de­vä­ki­val­lan luvuista. Suomessa pahoin­pi­del­lään 250 naista päivässä. Yksi joka kuudes minuutti, Kokoo­mus­nais­ten vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka sanoo.

Skip to content