Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kehyspäätös

kehyspäätös

3.4.2012

Talou­den tasa­pai­no­tusta ja työpaik­koja

Kehys­pää­tök­sessä on neljä olen­naista koko­nai­suutta: velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen, yrit­tä­jyy­den ja kasvun tuke­mi­nen, nuori­so­työt­tö­myy­den torju­mi­nen ja oikeu­den­mu­kai­suu­den hengen vahvis­ta­mi­nen.

22.3.2012

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori: Halli­tus panosti luot­ta­muk­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori pitää halli­tuk­sen kehys­rii­hessä saavu­tet­tua koko­nais­so­peu­tuk­sen tasoa tyydyt­tä­vänä.

Skip to content