Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen

18.8.2016

Vartiai­nen uudelle sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Matti­lalle: Uudis­ta­kaa rohkeasti apteek­kia­lan sään­te­lyä

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen näkee sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­rin vaih­tu­mi­sessa mahdol­li­suu­den uudis­tus­mie­li­sem­pään linjaan apteek­ki­po­li­tii­kassa. Vartiai­sen mukaan nyt olisi kään­net­tävä kaikki kivet

18.5.2016

Juhana Vartiai­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­vas­tauk­sessa

Arvoisa puhe­mies Halli­tus pelas­taa hyvin­voin­ti­val­tion Väli­ky­sy­myk­set ovat tilai­suuk­sia suur­ten valtiol­lis­ten kysy­mys­ten käsit­te­lyyn. Käsillä oleva väli­ky­sy­mys alen­taa vanhan insti­tuu­tion karne­vaa­li­ta­solle. Väli­ky­sy­myk­sessä

Skip to content