Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Janne Sankelo

10.3.2018

Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Tiedote 10.3.2018 Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­vienti on saanut sillan­pää­ase­maa monissa maissa, ja vien­ti­mark­ki­nat näyt­tä­vät lupaa­vilta. Kilpailu maail­man­mark­ki­noilla on kuiten­kin kovaa, eikä turhia

12.2.2013

Janne Sankelo: Maata­lou­den edis­tä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on yllät­ty­nyt EU:n rahoi­tus­ke­hys­tu­lok­sen arvioin­nin risti­rii­tai­suuk­sista. Sanke­lon mukaan maata­lous­tuot­ta­jien etujär­jestö MTK:n arviot poik­kea­vat lähes täysin oppo­si­tio­puo­luei­den

25.1.2013

Janne Sankelo: Suomen maata­lou­den edun­val­vonta onnis­tui

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on erit­täin tyyty­väi­nen Euroo­pan parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan CAP-äänes­­tyk­­sen tulok­siin. Maata­lous­va­lio­kun­nan äänes­tyk­sissä kumot­tiin mm. komis­sion esit­tämä turve­mai­den kyntö­kielto.

Skip to content