Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ilmastokokous

ilmastokokous

12.12.2015

Grahn-Laaso­nen: Histo­rial­li­nen ilmas­to­sopu

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen iloit­see Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­sesta. Grahn-Laaso­­nen toimi edel­li­sen halli­tuk­sen ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä. Sopi­mus rajaa maapal­lon lämpe­ne­mi­sen

12.12.2014

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see ilmas­to­he­rä­tyk­sen

Tervei­set Liman ilmas­to­ko­kouk­sesta Perusta! Täällä on valmis­teltu kahden viikon ajan katta­vaa kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta. Parhail­laan käsillä ovat kokouk­sen viime hetket, joiden

Skip to content