Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eero Suutari

Eero Suutari

27.11.2014

Eero Suutari: Vauh­tia inves­toin­tei­hin tupla­pois­toilla

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Eero Suutari pitää halli­tuk­sen päätöstä vauh­dit­taa tuotan­nol­li­sia inves­toin­teja kaksin­ker­tai­sen poisto-oikeu­­den avulla erit­täin yrit­tä­jä­myön­tei­senä ratkai­suna. Halli­tus hyväk­syi

3.10.2012

Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Eero Suuta­rin mielestä Suomea tulee uudis­taa siten, että palve­lut toimi­vat ja yhtei­sistä veroeu­roista saadaan suurin mahdol­li­nen hyöty. Suutari

Skip to content