Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / arktinen

arktinen

12.10.2013

Arto Sato­nen ja Kalle Joki­nen: Arkti­nen jään­murto on iso mahdol­li­suus Suomelle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen ja liiken­ne­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Kalle Joki­nen puolus­ta­vat Arctic Ship­pin­gin jään­mur­to­työtä Alas­kassa. “Arkti­sen toimin­nan ansiosta Arctic Ship­pin­gin

2.10.2013

Katai­nen: Arkti­nen osaa­mi­nen tuo Suomelle työtä ja talous­kas­vua

Arktista stra­te­giaa edus­kun­nalle esitel­lyt Jyrki Katai­nen muis­tutti, että Suomen tulee hyödyn­tää asemaansa parhaalla mahdol­li­sella tavalla, kestä­vän kehi­tyk­sen mukai­sesti. Arkti­sen alueen

Skip to content