Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / aluepolitiikka

aluepolitiikka

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

15.3.2013

Kokoo­muk­sen Eestilä ja Kurvi­nen: Alue­po­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

?Alue­po­li­tii­kalla on merki­tystä. Jokai­sella alueella Suomessa on omat vahvuu­tensa ja niitä tulee eri toimen­pi­tein paran­taa. Näin saadaan Suomeen lisää työtä

Skip to content