Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / aate

aate

2.7.2019

Aate­visa – arvot

Ovatko kokoo­mus­lai­set arvot mieles­täsi tuttuja? Testaa tietä­myk­sesi aate­vi­sassa!

24.11.2017

Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Kokoo­muk­sen äänen­kan­nat­taja Nyky­päivä kutsuu sinua nuori ja yhteis­kun­nal­li­sesti orien­toi­tu­nut kerto­maan, millai­nen pitäisi olla keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen Suomi 2020-luvulla. Kokoo­mus uudis­taa peri­aa­teoh­jel­mansa kesä­kuussa 2018.

20.6.2017

Petteri Orpo: kokoo­mus­lai­suu­teen kuuluu ihmis­ten väli­nen tasa-arvo

Puheen­joh­taja Orpon puhe peri­aa­teoh­jel­ma­se­mi­naa­rissa Hyvät kuuli­jat, mikä olisi hienompi tapa suun­nata kohti juhan­nusta kuin kokoon­tua tänne Helsin­kiin puhu­maan arvoista ja aatteesta?

Skip to content