Järjestö

13.2.2016

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus 2016

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi kokouk­ses­saan lauan­taina puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2016. Puolue­hal­li­tuk­seen valit­tiin (varsinainen/​​varajäsen):   Helsinki                                        Pekka Majuri/​​Lasse Männistö Uusi­maa                                       Kari Tolvanen/​​Juha Salo Varsi­­nais-Suomi                         Heikki

13.2.2016

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­nen

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi kokouk­ses­saan lauan­taina puolu­een uudeksi puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­sen. Peso­nen, 37, oli puolue­joh­don yksi­mie­li­nen esitys. Espoossa asuva Peso­nen on

15.6.2014

Puheen­joh­taja Stub­bin linja­puhe Lahden puolue­ko­kouk­sessa

Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Alexan­der Stubb piti linja­pu­heensa Lahden puolue­ko­kouk­sessa sunnun­taina 15.6. Hyvät ystä­vät, kokoo­mus­lai­set. Kära vänner, samlings­par­tis­ter. Eilen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaana pidin

21.5.2014

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu turval­li­suu­desta livenä!

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa

19.5.2014

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu Euroo­pasta livenä!

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa

23.10.2011

Sauli Niinistö Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous 22.10.2011 presi­dent­tieh­dok­kaak­seen vara­tuo­mari Sauli Niinis­tön. Noin tuhat osal­lis­tu­jaa todisti Finlan­dia-talolla Helsin­gissä Niinis­tön yksi­mie­listä valin­taa.

23.9.2011

Ylimää­räi­nen puolue­ko­kous lauan­taina 22.10.2011 Helsin­gissä

Ylimää­räi­sessä puolue­ko­kouk­sessa Helsin­gin Finlan­dia-talolla vali­taan puolu­een presi­dent­tieh­do­kas ja kuul­laan vali­tun ehdok­kaan linja­puhe. Kokous alkaa kello 12.00 ja kokouk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa kello 10.00.

23.10.2010

Taru Tuju­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä

Taru Tuju­nen valit­tiin Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kouk­sessa Helsin­gissä puolue­sih­tee­riksi. Tuju­nen jatkaa tehtä­väs­sään.

10.12.2008

Kokoo­muk­sen Joulu­tuu­le­tus lauan­taina 13. joulu­kuuta

Kokoo­mus kuun­te­lee - olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä. Terve­tu­loa mukaan!