Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poikkeusajan podcast: alla vägar bär till banken // Heidi Schauman och Juhana Vartiainen

Poik­keus­a­jan podcast: alla vägar bär till banken /​/​ Heidi Schau­man och Juhana Vartiai­nen

Julkaistu:

Poikkeusajan podcast, avsnitt 14: alla vägar bär till banken

Poikkeusajan podcast utkommer denna gång på svenska! Regeringen har gett ut ännu en tilläggsbudget och därmed kommer staten ta ut nästan 20 miljarder i lån detta år. Hur gör staten när den behöver låna pengar? Hur mycket lån är för mycket lån? Kommer man någonsin kunna betala allt tillbaka? Hur kommer vi kunna balansera ekonomin när krisen är över? Swedbanks chefsekonom Heidi Schauman och riksdagsledamot Juhana Vartiainen gästar och svarar på dessa frågor.

Avsnitt 14:

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.10.2020

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 20 /​/​ Stadi vs. bönde, mukana Heikki Autto ja Elina Lepo­mäki

Stadi vs. bönde. Laitoimme pääkau­pun­gin ja maaseu­dun vastak­kain – vieraina Heikki Autto (bönde) ja Elina Lepo­mäki (Stadi). Mitä on alue­po­li­tiikka

10.9.2020

Poik­keus­a­jan podcast: valo­kei­lassa Kris­tiina Kokko /​/​ Jakso 19

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 19: valo­kei­lassa Kris­tiina Kokko Mitä puolue­sih­teeri oikein tekee? No aina­kaan ei anna kyyni­syy­delle tilaa! Selvi­tämme puolue­sih­teeri Kris­tiina

7.8.2020

Poik­keus­a­jan podcast: valo­kei­lassa Petteri Orpo /​/​ Jakso 18

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 18: valo­kei­lassa Petteri Orpo Poli­tii­kan syksy start­tai­lee, ja Poik­keus­a­jan podcast haluaa tietää, millai­sia ajatuk­sia Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri