Poik­keus­a­jan podcast: alla vägar bär till banken /​/​ Heidi Schau­man och Juhana Vartiai­nen

Julkaistu: 04.06.2020

Poik­keus­a­jan podcast, avsnitt 14: alla vägar bär till banken

Poik­keus­a­jan podcast utkom­mer denna gång på svenska! Rege­rin­gen har gett ut ännu en tilläggs­bud­get och därmed kommer staten ta ut nästan 20 miljar­der i lån detta år. Hur gör staten när den behö­ver låna pengar? Hur mycket lån är för mycket lån? Kommer man någon­sin kunna betala allt till­baka? Hur kommer vi kunna balan­sera ekono­min när krisen är över? Swed­banks chef­se­ko­nom Heidi Schau­man och riks­dags­le­da­mot Juhana Vartiai­nen gästar och svarar på dessa frågor.

Avsnitt 14: