Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poikkeusajan podcast: alla vägar bär till banken // Heidi Schauman och Juhana Vartiainen

Poik­keus­a­jan podcast: alla vägar bär till banken /​/​ Heidi Schau­man och Juhana Vartiai­nen

Julkaistu:

Poikkeusajan podcast, avsnitt 14: alla vägar bär till banken

Poikkeusajan podcast utkommer denna gång på svenska! Regeringen har gett ut ännu en tilläggsbudget och därmed kommer staten ta ut nästan 20 miljarder i lån detta år. Hur gör staten när den behöver låna pengar? Hur mycket lån är för mycket lån? Kommer man någonsin kunna betala allt tillbaka? Hur kommer vi kunna balansera ekonomin när krisen är över? Swedbanks chefsekonom Heidi Schauman och riksdagsledamot Juhana Vartiainen gästar och svarar på dessa frågor.

Avsnitt 14:

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.4.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata? Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Kunnan pitää olla yrityk­sille mahdol­lis­taja, ei estäjä

Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä. Millä tavoin varmis­tamme sen,