Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Savo-Karja­lan kokoo­mus:

Etu­sivulle

Blogit ja uuti­set

Yhteys­tiedot

Lähde ehdolle kunta­vaaleissa

Jäsen­­palvelu


Kunnal­lis­jär­jes­töt

Kunnissa, joissa toimii useampi Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tys, kunta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lusta vastaa kunnal­lis­jär­jestö. Kunnal­lis­jär­jes­töön kuulu­vat kaikki kunnan alueella toimi­vat Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set. Kunnal­lis­jär­jes­tön halli­tus johtaa paikal­lista kunnal­lis­po­li­tiik­kaa yhteis­työssä valtuus­to­ryh­män kanssa.

Savo-Karja­lan alueella toimii kaksi kokoo­muk­sen kunnal­lis­jär­jes­töä: Joen­suun kunnal­lis­jär­jestö ja Kuopion kunnal­lis­jär­jestö.

Piiri­hal­li­tus:

Pekka Leski­nen
Piirin puheen­joh­taja, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen
pekka.k.leskinen(at)gmail.com
044-031 0325

Aulikki Sihvo­nen
Piirin vara­pu­heen­joh­taja, puolue­hal­li­tuk­sen ja -valtuus­ton vara­jä­sen
aulikki.sihvonen@siunsote.fi
040-582 9796

Jenna Hattu­nen
Piirin vara­pu­heen­joh­taja, puolue­val­tuus­ton jäsen
jenna.hattunen@gmail.com
050-572 1521


Savo-Karja­lan kokoo­muk­sen julkai­suja:

Skip to content