Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Vaali­pii­rit

Lähde­tään yhdessä raken­ta­maan valtiota, jossa ihmi­set voivat hyvin. Hyvin­voi­vien ihmis­ten toime­liai­suu­desta se yhtei­nen hyvä sitten seuraa. Raken­ne­taan yhdessä tule­vai­suutta, jossa ihmi­nen voi hyvin, lapsi tykkää koulun­käyn­nistä, opis­ke­lua arvos­te­taan, eivätkä eläke­läis­ten rahat ole jatku­vasti uhana­lai­nen kuluerä. Raken­ne­taan yhdessä valoi­saa tule­vai­suutta, jossa vastuun kanta­mi­nen ei tarkoita kivi­reen vetä­mistä, vaan voimaa ja kykyä viedä Suomea eteen­päin turval­li­sesti ja kestä­västi tule­vien suku­pol­vien oikeu­det huomioon ottaen. 

Ryhdy­tään siis raken­ta­maan yhdessä valoi­saa ja kestä­vää tule­vai­suutta. Silloin olemme oikealla raiteella.

Tutustu edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­siimme

  • Hidden
Skip to content