Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / seurakuntavaalit

seurakuntavaalit

16.11.2010

Jyrki Katai­nen: Seura­kun­ta­vaa­lien äänes­ty­sak­tii­vi­suus kertoo arvo­kes­kus­te­lun tarpeel­li­suu­desta

Kokoo­muk­sen tavoit­teena oli seura­kun­ta­vaa­leissa edis­tää omalla osal­lis­tu­mi­sel­laan äänes­tys­pro­sen­tin kasvua ja saada jokai­seen seura­kun­taan eri-ikäi­siä, erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa eläviä ja eri aloja edus­ta­via luot­ta­mus­hen­ki­löitä. Kokoo­muk­sen linjauk­set kitey­tyi­vät vaali­tee­massa ?Kuun­te­leeko kirkko?, joka jalos­tui paikal­li­sissa tavoit­teissa.

Skip to content