Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Poliittinen sihteeri

Poliittinen sihteeri

7.11.2019

Paikka auki: poliit­ti­nen sihteeri edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä Poliit­ti­nen sihteeri työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja

23.1.2017

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista sihtee­riä

Talous­po­liit­ti­nen sihteeri työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti talous­po­li­tii­kan sekto­rista ja siihen liit­ty­västä valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti talous­po­liit­tista osaa­mista, mutta

25.11.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä

Poliit­ti­nen sihteeri työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan

Skip to content